iPhone och hudcancer diagnostik

Smartphone ger snabbare diagnos och behandling av hudcancer

I en försöksverksamhet finansierad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 20 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen samt Hudklinikerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Skaraborgs sjukhus (SkaS) samarbetat under året med en ny form av remittering som kallas mobil teledermatoskopi. Med hjälp av den inbyggda kameran i en smartphone och ett anpassat dermatoskop (speciellt förstoringsglas med belysning) kan digitala remisser med bilder skickas direkt till hudläkare från vårdcentralerna via en specialutvecklad IT-applikation i telefonen. Hudläkare skickar remissvar direkt till distriktsläkarens mobiltelefon inom 24-48 timmar med en preliminär diagnos, besked om hur patienten kommer att prioriteras samt information om huruvida kirurgisk behandling är nödvändig eller inte.

Preliminära resultat visar att mobil teledermatoskopi förkortar väntetiden för patienter med hudcancer att få sitt första besök hos hudläkare. Patienter med livshotande hudcancer kan också opereras betydligt tidigare tack vare metoden. Vidare kan de patienter som visar sig ha helt ofarliga hudförändringar få lugnande besked inom ett par dagar utan att behöva vänta i flera veckor eller månader. Slutligen ger metoden en möjlighet för distriktsläkare att vidareutbildas inom diagnostik av hudcancer samt bättre kommunikation mellan specialiteterna.

Preliminära resultat

De preliminära resultaten av denna studie/försöksverksamhet som nyligen har rapporterats till Svenska Kommuner och Landsting visar att mobila teledermatoskopi-remisser:

 1. Minskar väntetiden till ett första besök hos hudläkare för patienter med bekräftade maligna hudtumörer.
 2. Minskar väntetiden för kirurgisk behandling av patienter med olika former av hudcancer (malignt melanom, malignt melanom in situ och skivepitelcancer) avsevärt.
  1. Tillåter betydligt fler patienter med malignt melanom, malignt melanom in situ, skivepitelcancer och basalcellscancer att erbjudas nödvändig kirurgisk behandling på deras första besök hos hudläkare vilket besparar såväl patienten som hudsjukvården onödiga extra besök.
  2. Tillåter betydligt fler patienter med malignt melanom, malignt melanom in situ, skivepitelcancer och basalcellscancer att erbjudas nödvändig kirurgisk behandling på deras första besök hos hudläkare vilket besparar såväl patienten som hudsjukvården onödiga extra besök.
  3. Tillåter remissvar och återkoppling till distriktsläkare samt patienten med preliminär diagnos och information om planerade åtgärder inom 24-48 timmar.
 3. Skapar en möjlighet för distriktsläkare att förbättra sin hudcancerdiagnostik genom snabb återkoppling om de dermatoskopiska fynden och tillgång till bildmaterial för att studera och lära sig av dessa fynd.
 4. Minskar andelen falskt ”höga” prioriterade remisser som skulle kunna orsaka en brist på brådskande hudläkare utnämningar.
 5. Tillåter en respons och feedback till GP och patienten med en preliminär diagnos och information om den planerade behandlingen inom 24-48 timmar.
 6. Skapar en möjlighet för allmänläkare för att förbättra sin hud cancerdiagnos genom snabb återkoppling på dermoscopy fynd.
 7. Ger tillgång till digitala hudcancer bilder för pedagogisk användning.

ÖPPETIDER

Vårt stöd är tillgängligt:

Måndag-fredag​​:9:00 - 17:00 PST
Helgen: Stängt

Support är Online

Våra Kontor

 • Berkeley, USA

  SkyDeck, 2150 Shattuck

Office Location

Intresserad eller Frågor?

Copyright © 2022 iDoc24 Inc