Födelsemärken hos barn

Födelsemärken är fläckar i huden som beror på en ansamling av antingen små blodkärl (röda märken) eller pigment (bruna märken). De kan som namnet antyder finnas redan från födseln, eller så de kan de komma senare.
En del födelsemärken försvinner av sig själva, en del opereras bort, men de flesta blir kvar utan att ställa till problem. Det finns i stort sett inga farliga födelsemärken som dyker upp redan under barnaåren.

Smultronmärke (kapillärt hemangiom)

Utvecklas under barnets första levnadsveckor till klart röda, upphöjda hudförändringar. Smultronmärket växer successivt (och kan bli ganska stort) tills barnet är 3-4 månader gammalt. Därefter börjar det spontant att vitna och gå tillbaka. Smultronmärken försvinner normalt av sig själva vid 2-4 års ålder, och nästan alltid före 7-8 års ålder.

Eldsmärke (portvinsnaevus)

En slags missbildning av hudens små blodkärl som ger upphov till en röd fläck på en i övrigt normal hud, till exempel i ansiktet, på armar eller ben. Märket försvinner inte spontant, men kan blekna något med tiden, eller behandlas med speciallaser.

Storkbett

Rödvioletta märken på pannan, på ögonlocken och i nacken som finns hos närmare hälften av alla nyfödda barn. De brukar framträda ännu tydligare vid skrik. Märken i ansiktet försvinner spontant under de första levnadsåren, medan storkbett i nacken kan vara kvar längre, eller bli bestående.

Mongolfläckar

Ser ut som ett eller flera blåmärken i huden, oftast längst ned på ryggen eller på stjärten. Märkena återfinns i regel hos mörkpigmenterade, nyfödda barn. Mongolfläckar försvinner nästan alltid spontant under de första levnadsåren.

Leverfläckar (naevi)

Leverfläckar är bruna, runda, upphöjda och ibland hårbevuxna födelsemärken som oftast inte försvinner av sig själva. De är normalt helt ofarliga men kan tas bort om de är sitter illa till, är missprydande eller ändrar form.

Café-au-lait-fläckar

En form av släta, ofta oregelbundna, ljusbruna leverfläckar. Fläckarna i sig är helt ofarliga men om ditt barn har fler än sex café-au-lait-fläckar vid fem års ålder bör du visa upp dem för läkare för att utesluta att ditt barn har en sjukdom som heter neurofibromatos.

ÖPPETIDER

Vårt stöd är tillgängligt:

Måndag-fredag​​:9:00 - 17:00 PST
Helgen: Stängt

Support är Online

Våra Kontor

  • Berkeley, USA

    SkyDeck, 2150 Shattuck

Office Location

Intresserad eller Frågor?