Integritetspolicy

iDoc24 integritets- och säkerhetsmeddelande (First Derm & STD Triage)

iDoc24 Inc (”iDoc24”) har åtagit sig att skydda din personliga information och integritet. Denna Integritets- och Säkerhetspolicy tillämpas på tjänsten som levereras via hemsidan och mobilapplikationerna som är kända som iDoc24 (iDoc24.com), First Derm och STD Triage (STDtriage.com) (kollektivt ”Tjänsten”). Denna policy beskriver den personliga information som vi samlar från dig och hur vi använder och skyddar den. ”Personligt identifierbar information” eller ”PII” innebär information som kan användas för att identifiera dig personligen, såsom en e-postadress, ett fotografi med unika identifierande drag, osv.

Begrepp med stor första bokstav som inte definieras i denna Integritets- och Säkerhetspolicy har innebörden som definierats i Användarvillkoren.

 1. Information som vi inhämtar

Om du väljer att förse oss med din PII genom att använda Tjänsten, samtycker du till bearbetningen och lagringen av din information i USA och länder utanför USA som kan ha dataskyddslagar som skiljer från lagarna i din hemviststat.

Information som samlas av iDoc24 består av följande och utgör ett ”Ärende”:

 1. a) Två bilder på användarens hudåkomma. Dessa bilder är generellt icke-identifierande men kan vara identifierande om användaren laddar upp bilder av ansiktet, unika födelsemärken eller identifierande tatueringar. Vi uppmuntrar användare att ladda upp bilder som inte avslöjar identifierande drag.
 2. b) Beskrivande text om symptom, varaktighet, historia, ålder, kön, osv. om hudproblemet.
 3. c) Vi ger användaren alternativet att ange en e-postadress via ett webbformulär (inte iOS eller Android) så att de kan meddelas när deras Ärende är besvarat. Detta är frivilligt och krävs inte av användaren. E-postadresser raderas från våra servrar omedelbart efter att Kunden har meddelats att deras Ärende har besvarats. Vi lagrar, säljer eller katalogiserar inte e-postadresser efter denna tidpunkt.
 4. d) På iOS, lagras en Apple Push Notification Token, vilken genereras av användarens enhet, i syfte att möjliggöra push-notifikationer när Kundens Ärende har bevarats och påminna om några utestående ärenden som ska besvaras.

För att underlätta processen för frågor och svar, och betalning av Yrkesmän (dvs. Läkare), kan iDoc24 behöva att data från Kunderna såsom e-postadress lämnas till externa betaltjänstleverantörer, såsom PayPal och Payson.

Professionella sökanden (dvs. Läkare) kan ombedjas lämna ytterligare information, såsom fullständigt namn, adresser, telefonnummer, professionell licens och information om certifiering samt betalningsrelaterad information. Annan PII kan begäras i särskilda fall.

Kundbetalningar och kontaktinformation via tredje part (PayPal och Google Wallet) lagras separat från Kundens Ärenden. iDoc24 tilldelar Kunder alfanumeriska koder när betalningen är bekräftad och koderna kan användas för att visa Yrkesmännens rapporter. Rapporterna innehåller inte Kunders e-postadresser eller annan PII, utöver omfattningen att bilderna eller rapporterna i sig själva skildrar eller beskriver en åkomma som är tillräckligt sällsynt/unik att de utgör PII.

iDoc24 är avsedd att användas av personer över 13 år. Därutöver begärs inte eller samlas inte PII medvetet in från personer under 13 år. Vi kan radera PII, liksom inlägg och annan information från Tjänsten, från användare som vi antar är under 13 års ålder.

För att förbättra och individualisera din upplevelse av Tjänsten, kan vi använda små filer som kallas för kakor på vår hemsida som låter oss veta om du är tidigare användare och hjälper oss säkerställa att din information ges till dig. Vi använder även tjänster på webben och i våra mobilapplikationer som hjälper oss förbättra din kundupplevelse. (Till exempel, om en rapport väntar på dig och du inte har tagit del av den, kan vi påminna dig att göra så.) Vi använder inte dessa tjänster för att samla information om dig i något annat syfte.

 1. Användning av din information

Vi kommer enbart att dela din information med tredje part på de sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.

iDoc24 kan använda, dela, överföra eller offentliggöra din PII och/eller användningsstatistik, själv eller tillsammans med tredje parter ändamål relaterade till betalningsbearbetning, bedrägeriförebyggande, kundtjänst, demografistudier, för att skräddarsy iDoc24:s innehåll och tjänster till dess användares behov. Dessa företag tillåts använda din PII endast i den utsträckning som krävs för att kunna leverera tjänsten.

iDoc24 kommer inte annars att offentliggöra din PII utan ditt medgivande, såvida så inte görs i god tro att sådan åtgärd:

 1. a) överensstämmer med legala krav eller ligger i linje med juridiskt förfarande, såsom att fullfölja en formell begäran i ett domstolsbeslut, stämning eller rättsligt förfarande;
 2. b) är ägnad att skydda eller försvara rättigheterna, egendomen eller säkerheten för iDoc24, dess användare eller andra;
 3. c) ges till annan tredje part med ditt medgivande att göra så; eller
 4. d) upprätthåller iDoc24:s Villkor för Tjänsten eller relaterade Avtal.

iDoc24 kan dela din PII med något moderbolag, dotterbolag, samarbetspartner, eller annat bolag under gemensam kontroll, i vilket fall det krävs att sådant företag följer denna Policy avseende din PII. Om dessa företag följer andra integritetsrutiner kommer du att skriftligen meddelas härom.

 1. Korrespondens som skickas till Dig.

iDoc24 kommer inte att skicka någon oombedd information till dig, inklusive e-post, förutom:

 1. a) Användare kan motta iDoc24:s registrerings-e-postmeddelanden när deras Ärenden har besvarats, Professionella sökanden kan motta iDoc24-meddelanden avseende deras ansökningar, Yrkesmän kan motta meddelanden om bilder som lämnats av Kunder, och alla användare kan motta uppdateringar och meddelanden om Ärenden, sina konton, betalningar och nya funktioner och policys.
 2. Radera PII

Om du när som helst önskar att din PII raderas från Tjänsten och/eller databasen, eller antar att iDoc24 inte har följt dessa policyprinciper, ber vi dig kontakta oss per e-post till info@iDoc24.com. Vi kommer att tillämpa kommersiellt försvarbara ansträngningar för att radera din PII och/eller omedelbart upptäcka och avhjälpa några problem.

 1. Länkar till tredjepartshemsidor

I den utsträckning som länkar till andra hemsidor återfinns i Inlägg på Tjänsten, bör du vara uppmärksam på att de inte bedrivs eller kontrolleras av iDoc24 och att iDoc24 inte är ansvarigt för integritetsrutinerna, säkerheten eller innehållet på dessa tredjepartshemsidor. Vi uppmanar dig att noggrant läsa integritetspolicyn på alla hemsidor som du besöker.

Vår hemsida kan innehålla funktioner och widgets kopplade till sociala medier, såsom Facebooks Gilla-knapp eller interaktiva miniprogram som körs på vår hemsida. Dessa funktioner kan samla din IP-adress, vilken sida du besöker på vår hemsida och kan placera en cookie för att möjliggöra att funktionen fungerar ordentligt. Funktioner och widgets kopplade till sociala medier levereras antingen av tredje part eller direkt på vår hemsida. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn för det företag som levererar dem.

 1. Säkerhet och datalagring

iDoc24 tillämpar flertalet säkerhetssystem och -rutiner för att skydda från obehörig åtkomst, förstöring, användning, ändring eller offentliggörande av användares PII.

All PII är lösenordskyddat. Alla lösenord är krypterade.

iDoc24 använder tredjepartslösningar för att bearbeta betalningar (Apple iTunes, Google Wallet, PayPal och Payson). iDoc24 mottar och lagrar endast så mycket betalningsinformation som är nödvändigt för att generera koden som länkar betalningen med bilden, och endast så länge som är nödvändigt för att säkerställa leveransen av rapporten. (Till exempel: sista fyra siffrorna på kreditkort; e-postadresser om sådan samlas in och vidarebefordras av betaltjänstleverantören.) Ingen betalningsinformation lagras på samma plats på servrarna som användarbilder, kommentarer eller rapporter. iDoc24 skickar inte bilder, kommentarer eller rapporter till e-postadresser som samlas in av betaltjänstleverantörerna.

Våra huvudservrar levereras av en tredjepartsleverantör i en privat och skydda miljö.

Trots dessa säkerhetsprocedurer och -rutiner, kan iDoc24 inte garantera säkerheten av din PII eller någon annan information som levereras över internet, liksom är fallet med alla datornätverk som är anslutna till internet, och kommer inte vara ansvarigt för säkerhetsöverträdelser.

Vi bevarar din kontoinformation och informationen som anges av dig i form av Ärenden under så lång tid som vi anser vara nödvändigt, vid vilken tidpunkt vi kan komma att radera och/eller aggregera och lagra den i aggregerad form på obestämd tid.

Om du önskar att få ditt Ärende borttaget från vår hemsida, kan du kontakta oss på info@iDoc24.com. Du kan komma att behöva uppge bevisning och betalningstidpunkt i syfte att vi ska kunna säkerställa att du är den rättmätiga ägaren av Ärendet ifråga.

 1. Uppdateringar av denna policy

Genom att använda Tjänsten, accepterar du denna policy. Vi kan komma att uppdatera denna policy för att återspegla ändringar av våra informationsrutiner. Var vänlig kontrollera datumet för denna policy varje gång du besöker hemsidan i syfte att säkerställa att du är medveten om den senaste versionen. Om du inte samtycker till villkoren i denna policy, ska du inte använda hemsidan.

Om vi gör några materiella ändringar avseende hur din PII används eller delas, kommer vi att meddela våra användare genom att lägga upp ett meddelande på vår företagsblogg genom meddelande på Tjänsten före en ändring träder i kraft. Vi uppmanar dig att från tid till annan granska denna sida för den senaste informationen avseende våra integritetsrutiner.

 1. Vårt åtagande avseende barns integritet

iDoc24 är särskilt angelägna om skyddet av barns integritet. Tjänsten är inte riktad till barn under 13 och barn under 13 år förbjuds använda hemsidan och Tjänsten. Vi samlar inte medvetet in PII från barn under 13. Om en förälder eller målsman blir medveten om att hans eller hennes barn har försett oss med PII utan förälderns eller målsmans medgivande, ska han eller hon kontakta oss. Om vi blir medvetna om att ett barn under 13 har försett oss med PII, kommer vi att radera sådan information från våra system. OM DU ÄR UNDER 13 ÅR, FÅR DU INTE ANVÄNDA ELLER BEGÄRA ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN OAVSETT TID ELLER TILLVÄGAGÅNGSSÄTT. En förälder eller målsman kan ladda upp ett Ärende avseende ett barn under 13 år och kan kommunicera med oss i syfte att lämna och erhålla information rörande barnets Ärende.

15 maj 2013
Reviderad 15 september 2016

ÖPPETIDER

Vårt stöd är tillgängligt:

Måndag-fredag​​:9:00 - 17:00 PST
Helgen: Stängt

Support är Online

Våra Kontor

 • Berkeley, USA

  SkyDeck, 2150 Shattuck

Office Location

Intresserad eller Frågor?